De Lichtaartse vlegeldorsers
willen ondermeer
het verhaal vertellen
van de Kempische boer
in zijn zorg voor het
dagelijks brood in
vorige eeuwen. Vooral
de verwerking van
koren en graan worden
in beeld gebracht tijdens
hun optredens in binnen-
en buitenland.

Hun demonstratie vlegeldorsen
is een daverende show !

Klik voor het VOLKOREfeest op de eerste zondag van augustus